Proiect European – Smart Dental

Societatea SMART DENTAL CARE S.R.L, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Republicii, Nr. 102, județ Cluj, CUI 31870050, J12/1981/2013, implementează proiectul cu titlul „Creșterea eficienței tratamentelor stomatologice prin tehnologii digitale și a eficienței energetice” – COD SMIS 161080, în baza contractului de finanțare nr. 168/POC/411/AM din data 28.03.2023, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-ului afectat de pandemia COVID-19 prin refacerea capacității de reziliență, prin accesarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții, finanțarea necesară capacității de prestări servicii, în special pentru realizarea de investiții în retehnologizare și îmbunatățire a activității IMM-ului, crescând astfel gradul de competitivitate al întreprinderii pe piață. 

Obiective specifice ale proiectului: 

• Obiectiv specific 1 – Imbunatatirea capacitatii de prestari servicii a intreprinderii prin achizitia de echipamente de ultima generatie, nepoluante, pentru imbunatatirea gamei de servicii oferite 

• Obiectiv specific 2 – Asigurarea unui sistem sustenabil de productie si utilizare a energiei verzi pentru asigurarea functionarii echipamentelor achizitionate 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: 

• Imbunătățirea activităților firmei prin achiziția de tehnologie de ultimă generație pe un cod CAEN autorizat în anul 2019; 

• Implementarea proiectului depus spre finanțare prin depunerea la termen a cererilor de plată și rambursare aferente proiectului 

• Asigurarea unui management operational și financiar adecvat 

• Indeplinirea indicatorilor de proiect asumați 

• Implementarea condițiilor obligatorii de informare și promovare 

Valoarea totală a proiectului: 1.090.738,74 lei 

Valoarea totală eligibilă: 523.913,74 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 497.718,05 lei 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Acțiunea 4.1.1.- Investiţii în activităţi productive. 

In cadrul proiectului s-au realizat urmatoarele achizitii: 

– Contract nr.63/31.10.2023 in valoare de 108.109 lei, fara TVA -Sistem de panouri fotovoltaice – furnizor: SC HVAC PROCLIMA SMART ENERGY SRL; 

– Contract nr.68/02.11.2023 in valoare de 10.062,82 lei, fara TVA.- Laptop dotat cu mouse si adaptor multiport, furnizor-SC BLADE SOLUTIONS SRL; 

SMART DENTAL CARE SRL 

-Contract nr.81/10.11.2023 in valoare de 68.284,03 lei, fara TVA – Echipamente stomatologice si pachete software dedicate, furnizor- SC SC DEROM INTERNATIONAL SRL; 

-Contract nr.83/10.11.2023 in valoare de 212.423,52 lei, fara TVA – Echipamente tehnologice si pachete software dedicate, furnizor SC LABO SHOP SRL; 

– Contract nr.85/10.11.2023 in valoare de 35.210,10 lei fara TVA- Echipamente tehnologice, furnizor SC MEDICA M3 APARATURA SERVICE SRL 

– Servicii de consultanta contract nr.152/03.08.2022, actul aditional nr.1 la prezentul contract – valoare atualizata a contractului – 30.000 lei, fara TVA, furnizor- SC CENTRUL DE CONSULTANTA ANTREPRENORIALA TERRA DACICA SRL . 

– Pachet de informare publicitate – contract nr.12/24.07.2023 in valoare de 5.000 lei, fara TVA, prestator – SC AMCA VISUAL DESIGN SRL; 

– Servicii audit financiar – contract nr.72/02.11.2023 in valoare de 14.500 lei, fara TVA, prestator- SC SERV AUDIT SRL; 

– Servicii audit de mediu – contract nr.3938/22.12.2023 in valoare de 4.139,59 lei, fara TVA, prestator – SC QSCERT SRL. 

Rezultate obtinute: 

R1. Diversificarea activitatilor firmei prin achizitia de tehnologie de ultima generatie pe un cod CAEN autorizat -DA 

R2. Implementarea proiectului depus spre finantare prin depunerea la termen a cererilor de plata si rambursare aferente proiectului – DA 

R3. Asigurarea unui management operational si financiar adecvat – DA 

R4. Indeplinirea indicatorilor de proiect asumati – DA 

R.5 Implementarea conditiilor obligatorii de informare si promovare – DA 

Date de contact beneficiar: 

Culic Bogdan – Administrator, tel.: 0745458875, email: bogdanculic@yahoo.com. 

contact us
telefon